.
 
    
 
 
 
 
Passagerarfart:    -med taxibåt för 12 personer
                                    i beställnings- eller chartertrafik.
Bogsering:           -hamnbogsering och assistans vid
                                   förtöjning och förhalning.
                                  -bogsering av fartyg i kust- och
                                   skärgårdsområden.
                                  -bogsering och hantering av
                                   arbetsplattformar, pråmar
                                   och pontoner.
Sjöassistans:       -bärgning, assistans, bogsering
                                   och besiktning av fritidsbåtar.
Hamnservice:     -trossföring och förtöjningsarbeten,
                                  kajservice, lodning.
                                 -underhåll av flytande sjömärken,
                                  lysbojar och fyrar.
                                 -installation av sjövägmärken
                                  och kummel.
                                 -transport av material och utrustning
                                  till fartyg på redden.
 
Isbrytning:           -upptagning och underhåll av isränna
                                 i skärgårdsfarled.
                                -isbrytning i hamnar
                                 och förtöjningslägen.