Bogsering och isbrytning
vår specialitet
Med taxibåten HULKEN för transporter i skärgården. I salongen är det god plats för tolv passagerare
Bogserbåten AXEL assisterar skolsegelskeppet och ostindienfararen GÖTHEBORG under ankringsmanöver samt till och från kaj i Nynäshamn
AXEL bogserar fullriggaren af CHAPMAN efter hennes renovering vid marinvarvet på Muskö Foto Stefan Båmstedt
HULKEN bogserar fritidsmotorbåt till varv i Dalarö
Motorskutan MODIG bogseras från Nynäshamn till varv i Oxelösund
Bogserbåten AXEL kopplar bostadsfartyget RETSINA ONE för bogsering från Strängnäs till Saltsjöbaden
ERIK och AXEL förhalar korvetten VISBY från kaj och in i bergrumsdocka på Muskö
Bogserbåten AXEL transporterar tre stridsbåtar mellan örlogsbaser
MÅRDEN drar och AXEL bromsar en ubåt under förhalning från docka till förtöjning vid kaj
WARGEN puffar mudderpråm till Getingmidjan 2020
AXEL hanterar mudderekipage i Stockholms Frihamn
AXEL bogserar stödbenspontonen SIGRID från Nyköping till arbetsplats i Hammarby
ERIK och AXEL bogserar tungpontoner från SSAB till slip i Oxelösund
När Dalarö fick 2,5 mil ny dricksvattenledning drog AXEL den i viktade 600-meterslängder
AXEL flyttar en 500 tons betongponton mellan Stockholm och Nynäshamn
AXEL bogserar vajer under förtöjning av Aframax-tanker i Nynäshamns oljehamn
AXEL får vajer av stortanker för förtöjning i Nynäshamns oljehamn
Med TROSSMAN för bojförtöjning av kryssningsfartyg i Nynäshamn
AXEL förflyttar lyftponton  med Kungens renoverade badhus vid Tullgarns slott
BULL assisterar tunglyftponton vid kajbygge  i Norvik
Stora så kallade Yuokohama-fendertar levereras till arbetsplatser eller läktrande fartyg på redden
Bogserbåten ERIK drar Kustkorvetten GÄVLE genom isen till docka medan AXEL bromsar
AXEL bryter isränna och bogserar Kustkorvett ut till öppet vatten
AXEL bryter upp i hamnen och bogserar tre bevakningsbåtar till fritt vatten i Mysingen
AXEL bryter isränna i 23 cm  is för hantverkare till arbetsplats på Järflotta
Marcus i säkerhetssele bilar bort is från förtöjningsbojen i
oljehamnen
Isbrytning för förhalning av sjöräddningsbåten i Nynäshamn
AXEL med dykare för inspektion av fartygspropeller
Dykarna följer inspektionen via UV-videoutrustning ombord i AXEL
Ponton BALDER tjänstgör som dykplattform vid bottenundersökning av en stortanker från Venezuela
ALRIK lastar ett husbygge för transport ut till en skärgårdsö
ALRIK lastar kabelskrot från  rivning av ledningar på öar
ALRIK och AXEL transporterar lastmaskin mellan skärgårdsöar
Från arbetsponton ALRIK har räddningskättingar monterats på LNG-kajen i Nynäshamn
Service av fendertutrustning vid oceankajen i Nynäshamn
Skylt `Förbud mot sjötrafik`
reses vid LNG-terminalen i Nynäshamn
AXEL hanterar plattform HERKE när STRAUM provtrycker den nya gasterminalen i Nynäshamn
AXEL stöttar lyftponton LODBROK vid tunglyft och förflyttning i oljehamnen
BALDER förflyttar tunga nya kajfendertar i oljehamnen
BAMSE bogserar museiefartyget torpedbåten SPICA från Stockholm till Muskö örlogsbas.
Foto Ralph Isberg
Transportbåten HULKEN utför besättningsbyte till DEEP VISION ute till havs
Bogserbåten BULL och BALDER med virkeslast till sommarstuga i skärgården
Underhåll av lysbojar och sjömärken i Nynäshamns hamnområde
Marcus monterar fyrlykta och AIS-transponder på förtöjningsboj i hamnen
AXEL och Marcus för batteribyte i gröna lysbojen i Nynäshamn
Bogserbåten KORSNÄS1 blästrad och målad, november 2020